REŠTAUROVANIE KULTÚRNYCH PAMIATOK

Najnovšie projekty priamo z miesta činu

AKTUÁLNE KNIŽNÉ TIPY

Rubrika knižný tip predstavuje publikácie zamerané na oblasť reštaurovania a príbuzných vedných odborov. Jedná sa o odborné umenovedné, prírodovedné i filozofické diela vydané knižne a časopisecky.

KALENDÁR PODUJATÍ

PORTÁL PREPAMIATKY

 Portál poodhaľuje  život kultúrnych pamiatok, ich detailné línie a postupné premeny v čase